Nhận định thị trường 23.02.2022

Nhận định thị trường 23.02.2022

Thị trường VN

Tổng hợp thị trường 22.02.2022
Biến động ngành 22.02.2022
Chart VNINDEX ngày 22.02.2022

Thị trường lại tiếp tục retest lại vùng hỗ trợ MA50 cùng với khối lượng giao dịch lớn, từ đây có thể thấy vùng tích lũy tiếp tục được giữ vững cho các việc tăng điểm tiếp theo của thị trường VN. Tuần này có thể là tuần tiếp tục sideway tích lũy. Do 1 phần ảnh hưởng từ các tin tức thế giới là nhiều.

Về tin tức VN, quay đi quay lại thì bắt đầu các tin về giá xăng tăng, số ca covid tăng cũng phần nào ảnh hưởng tới thị trường. Ở thế giới thì tiếp tục là chiến tranh Nga – Ukraine tiếp tục làm điểm số của chứng khoán, crypto biến động khôn lường, nhưng vụ này đã diễn biến từ 2014 cho tới nay nên lâu lâu lấy ra làm cái cớ để thu lời tí từ cacs lãnh đạo các nước.

Về cổ phiếu hiện tại, bây giờ có thể ngưng không nên chú ý dầu khí nữa bởi vì giá bắt đầu vào pha tăng cho nên nếu mở mua mới lúc này có thể dễ bị độ biến động của tin tức thế giới ảnh hưởng. Chú ý vào ngành ngân hàng, cảng biển hiện tại đã có thể mở mua mới.

Chúc mọi người giao dịch may mắn.

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*