Nhận định thị trường 10.02.2022

Nhận định thị trường 10.02.2022

Thị trường VN

Tổng hợp thị trường 09.02.2022
Biến động ngành 09.02.2022
Chart VNINDEX 09.02.2022

Thị trường tăng trở lại sau tết, nhìn chart và khối lượng ta thấy khối lượng bắt đầu tăng dần cho thấy dòng tiền đang lan tỏa. Nhìn sơ qua VN30 cũng đang bắt đầu tăng trở lại từ bank tới thép. Ngoài ra còn có thêm dầu khí.

Có thể mở mua ở lúc này nhưng với % NAV vừa đủ bởi vì thị trường vẫn cần xác nhận thêm xu hướng. Ngoài ra cũng chú ý đến thị trường thế giới khi mà việc tăng lãi suất của FED sẽ sớm bắt đầu sẽ ảnh hưởng phần nào đến thị trường. Lúc này nên chọn các cp có FA tốt hơn là tiếp tục đầu cơ ăn % lớn từ các cp penny chưa tăng hoặc cơ bản xấu.

Em tiếp tục mua dầu khí (BSR), mua thêm bank (CTG), cũng như theo dõi dòng cảng biển như lần trước có thể chạy bù cho đợt này.

Chúc mọi người giao dịch may mắn.

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*