Nhận định thị trường 20.01.2022

Nhận định thị trường 20.01.2022

Thị trường VN

Tổng hợp thị trường 19.01.2022
Biến động ngành 19.01.2022
chart VNINDEX ngày 19.01.2022

Thị trường có dấu hiệu tạo đáy nhưng cần sự xác nhận hôm nay bởi vì hàng t+3 về của phiên điều chỉnh mạnh và cũng là ngày đáo hạn phái sinh. Cho nên chỉ mua khi thị trường thực sự giảm mạnh không fomo khi thị trường kéo lên dễ bị tạo trap ngay lúc này.

Các vùng có thể mở mua được là về vùng 142x – 138x – Ma200(1369). Mỗi lần có thể giải ngân 10% – 20% – 30% NAV tăng dần. Tuy nhiên đó là VNINDEX còn về các cổ phiếu có thể xem về càng vùng hỗ trợ đẹp để mua thêm chứ không cần thêm VNINDEX.

Tin tức về các thị trường thế giới thì đang xoay quanh mùa báo cáo tài chính của các cty và không được như kì vọng đề ra nên các thị trường đang giảm điểm, ngoài ra thì việc giảm mua tài sản của FED đang đến gần.

Em thì tiếp tục follow dầu khí (BSR). Xem về các ngành bank trong quý 1 này có thể xem xét bắt đáy lúc này.

Chúc mọi người giao dịch may mắn.

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*