Nhận định thị trường 17.01.2022

Nhận định thị trường 17.01.2022

Thị trường VN

Tổng hợp thị trường ngày 14.01.2022
Biến động ngành 14.01.2022
Chart vnindex tuần 10 – 14.01.2022

Nhìn theo chart tuần tiếp tục 1 cây nến rút chân từ MA50 ngày (147x). 1 tuần điều chỉnh xảy ra với khối lương giao dịch lớn. Có thể thấy tuần tiếp theo này có thể sẽ tiếp tục sideway tích lũy hoặc tiếp tục retest lại vùng hỗ trợ dưới.

Ở kịch bản nào thì cũng nên thận trọng khi mua cổ phiếu lúc này bởi vì kịch bản điều chỉnh ngày càng lớn, nhà nước bắt đầu ra các chính sách siết tín dụng ở BDS và thị trường chứng khoán. Nên khi có mua cổ phiếu mới thì chỉ nên dùng 10 – 20% NAV để dò đường và mua DCA tiếp khi thị trường điều chỉnh.

Về phía cổ phiếu tiếp tục tập trung về dầu khí như những ngày trước và 1 phần ngành bank trong quý 1 này sẽ có nhiều khởi sắc.

Cuối tuần chưa có gì đặc biệt xảy ra ở các thị trường cho nên hôm nay nhận định thị trường trong nước là đủ.

Chúc mọi người giao dịch may mắn.

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*