Day: November 22, 2021

Nhận định thị trường ngày 23.11.2021

Thị trường VN

Tổng hợp thị trường 22.11.2021
Biến động ngành 22.11.2021
Chart ngày VNINDEX 22.11.2021

Thị trường hồi lên lại vào đầu phiên rồi giảm dần về cuối phiên. Như đã nói từ hôm qua thì các phiên hồi hiện tại để thoát hàng. Khối lương giao dịch vẫn đang ở mức cao khá khác so với những phiên lần điều chỉnh mạnh khác.

Có thể xem vào hàng thứ 4 khi mà hàng T+3 về thì có sập mạnh thêm không do các hàng từ các ngành nóng đã điều chỉnh mạnh từ hơn 10%, dầu khí đã 20% hơn. Đây có thể là lúc để bắt đầu mua dần cổ phiếu nhưng lưu ý mua với tỉ trọng dò đường vì có thể sập về 1384 kịch bản này vẫn cao để cướp hàng khỏi mấy người hold chặt.

Các ngành tiếp tục chú ý thì vẫn là đầu tư công, cảng biển, dầu khí. Chú ý thêm ngân hàng vì đang có bắt đầu sự hồi lại nhưng chưa biết có phải hồi thật không hay là kéo lên chạy rồi đạp tiếp.

Chúc mọi người giao dịch may mắn.