Nhận định thị trường 01.10.2021

Nhận định thị trường 01.10.2021

Thị trường VN

Tổng hợp thị trường ngày 30.09.2021
Biến động ngành 30.09.2021
Chart VNINDEX ngày 30.09.2021

Thị trường VN tiếp tục test downtrend hiện tại và có dấu hiệu bán ở trên nhưng mà khối lượng giao dịch lại thấp chứng tỏ nhiều nhà đầu tư kì vọng cho thị trường tăng tiếp chứ không xã cắt lỗ khi mà hàng t+3 của cây nến sập mạnh đã về. Ngoài ra 1.10.2020 chính phủ bắt đầu mở cửa lại kinh tế từng bước cho nên kì vọng kinh tế trở lại của nhà đầu tư cho GDP quý 4 tăng trưởng nên thị trường lúc này có thể khó giảm hơn vì sẽ có dòng tiền bắt đáy.

Mai có thể là 1 ngày điều chỉnh để test vùng đáy và tiếp tục tích lũy để thị trường tăng trở lại khi mà các tin tức tốt về kinh tế trở lại ở trong nước và thế giới.

Theo quan điểm cá nhân của em thì tiếp tục giữ cổ phiếu và tiền mặt là 50:50 bởi vì về mặt kĩ thuật thì thị trường vẫn tiếp tục sideway tích lũy khó mà có cơ sở để tăng mạnh trở lại. Ngoài ra xem các bước mở của kinh tế của chính phủ như thế nào khi mà nếu có dịch bùng lại thì chính phủ sẽ có những action như thế nào.

Em thì tiếp tục nắm giữ dầu khí hoặc có thể mua thêm. Ngoài các ngành mấy bữa trước em có nhắc follow thì có thể follow từ giờ cho đợt tăng trưởng tiếp theo.

Chúc mọi người giao dịch may mắn.

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*