Nhận định thị trường 30.09.2021

Nhận định thị trường 30.09.2021

Thị trường VN

tổng hợp thị trường 29.09.2021
biến động ngành 29.09.2021
chart VNINDEX ngày 29.09.2021

Thị trường hiện tại tiếp tục giữ điểm ở vùng đáy với 1 cây nến rút chân chứng tỏ có lực mua qoanh vùng Ma50 ngoài ra có thể thấy khối lượng giao dịch không lớn. Ngày mai thì là ngày T+3 hàng về của cây nến sập mạnh hôm thứ 2 có thể xuất hiện rung lắc mạnh. Nếu ai vẫn cầm cash thì có thể đây là cơ hội để có thể mua hàng.

Tình hình tin tức xoay quanh việc GDP giảm nặng nhất lịch sử có thể ảnh hưởng phần nào đến thị trường chứng khoán trong ngắn hạn nhưng đây là điều đa số các nhà đầu tư và mọi người đều đoán được cho nên việc giảm điểm có thể chỉ là giảm nhẹ điều chỉnh và bắt đầu hướng lên từ lúc này. Thị trường chứng khoán là kinh tế hành vi chứ không phải kinh tế học, nó đi theo tâm lí và hành vi của nhà đầu tư.

Các ngành có thể xem xét để múc thì cũng như những ngày trước chọn những ngành sẽ hồi phục mạnh mẽ khi kinh tế mở cửa cũng như ngành không bị ảnh hưởng bởi covid là hợp lí. Có thể bắt đầu tăng tỉ trọng nắm giữ cổ phiếu từ giờ.

Mai em chích vaccine thêm 1 mũi cho nên sẽ không cập nhật tin thế giới.

Chúc mọi người giao dịch may mắn.

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*