Nhận định thị trường 24.09.2021

Nhận định thị trường 24.09.2021

Thị trường VN

Tổng hợp thị trường 23.09.2021
Biến động ngành 23.09.2021
chart ngày 23.09.2021

Thị trường lại tiếp tục tăng điểm chạm down trend hiện tại như hình với khối lượng lớn. Nhìn chung đây có thể bắt đầu là tín hiệu tạo xu hướng mới ( chưa biết giảm hay tăng) nhưng khối lượng giao dịch bắt đầu có đột phá. Theo góc nhìn của mình thì thị trường sẽ ngày càng sideway với biên độ giảm dần giữ Ma50 – rồi 137x.

Với thị trường như lúc này hạn chế nhảy từ cp này sang cp khác. Vì dòng tiền vẫn tiếp tục đi vòng vòng giữa các ngành mà vẫn chưa có dấu hiệu tìm ra ngành dẫn dắt.

Đặc biệt tiền đang bắt đầu chốt lời ở cp penny và có thể chuyển lại mid cap và vn30 nên khi có lời 10 – 15% thì nên chốt và nằm im không nên nhảy tối ưu cp ở thời điểm này. Mặc dù tình hình vĩ mô thế giới vẫn có lợi nhưng tình hình trong nước đang tiêu cực vì covid. Có thể chờ đến cuối tháng 9 để xem thêm tình hình chính sách của chính phủ.

Chúc mọi người giao dịch may mắn. Em cám ơn.

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*