Day: September 15, 2021

Cách phân tích – research về 1 crypto currency

*Disclamer: mình mới đọc bài viết rất hay ở công đồng Hidden Gem Team (https://www.facebook.com/groups/hiddengemteam/permalink/896425951256540) trên facebook Nên mình sẽ copy lại trên đây thấy rất hợp lí cũng như giúp mình hệ thống lại cách research này ~ Khuyến cáo, phần 1 là analysis phần 2 là research. Và khá