Day: September 9, 2021

Kinh Nghiệm Đến Với Thị Trường Crypto Currency Của 1 “F0” (P1)

Hành trình bắt đấu với thế giới crypto *disclaimer: phần này chia sẻ vớ vẩn đọc cho vui chứ bỏ qua cũng được, có thể mình nói tới chứng khoán hơi nhiều nhưng đó là nơi bắt đầu mình tiếp cận với thị trường tài chính Bắt đầu với việc