Nhận định thị trường ngày 01.09.2021

Nhận định thị trường ngày 01.09.2021

Tổng quan thị trường ngày 31.08.2021
Biến động ngành 31.08.2021
chart tháng 01.09.2021

Nhìn thị trường hiện tại, hôm nay ngày kết của nến tháng có vẻ khả năng điều chỉnh sẽ bắt đầu xảy ra khi mà lực chốt manh ở phần 137x trở xuống. Có thể đánh giá tháng sau tình hình sẽ tiếp tục giảm hoặc sideway về vùng tích lũy để thị trường tiếp tục tăng rồi tạo đỉnh mới hơn nhưng ít nhất có thể từ 1 – 2 tuần tiếp theo tích lũy.

Hiện tại không nên fomo mặc dù thị trường có hồi rất mạnh, tuyệt nhiên nên hạn chế lòng tham ngay lúc nào vì hiện tại thị trường rớt vô pha rủi ro rất nhiều mà lợi nhuận không lớn với tỉ lệ thua cao thì mình nên đứng ngoài hoặc vô vốn ít dò đường cũng như để keep track với thị trường.

Tuy vậy các vùng VNINDEX giảm điểm giá rẻ về vùng 128x – 126x thì các cp chưa tăng sẽ là hấp dẫn với dòng tiền hiện tại bởi vì các cổ phiếu tăng từ đầu năm thì bắt đầu bị chốt lời dần và dòng tiền sẽ vào các nhóm ngành khi bị ảnh hưởng bởi covid tiếp theo.

Theo góc nhìn của em thì ngày mai thị trường thể điều chỉnh giảm điểm nhưng từ đó thì mình xin ra cơ hội để mua cổ phiếu hợp lí hoặc đợi qua lễ mà xem xét mua vào nếu muốn ăn lễ ngon :)).

Các cổ phiếu em quan sát em đã đề cập nhưng vẫn chưa mua vào hiện tại. Mai có thể em sẽ giải ngân 20% vốn để xem thị trường như thế nào.

Chúc mọi người giao dịch may mắn. Em cám ơn.

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*